card

Тоног төхөөрөмж

ISO 9001:2015 стандартыг 2013 оноос хэрэгжүүлсэн.

Tоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Зориулалт

Үйлдвэрлэгч улс

Үйлдвэрлэгч

Модель

Тоо

CNС

Япон

Nakamura-Tome Precision Industry Co.,Ltd.

TMC-15

8

Япон

Nakamura-Tome Precision Industry Co.,Ltd

TMC-20

2

Япон

Такizаwа Iron Works 

TC-100

1

Япон

Citizen Machinery Co.,Ltd. 

L-20

1

Япон

Miyano Machinery Inc.

LX-06E2

1

Япон

Kira Corporation 

KSB-200

1

Эрээс гаргах

Япон

Nissei Co.,Ltd.

COMET FA-10

1

Япон

Nissei Co.,Ltd.

COMET FA-10N

1

6 тал зорох

Япон

Nittokoki Co.,Ltd

PC-125

1

Япон

Nittokoki Co.,Ltd

PC-100

1

6 ш нүх зэрэг нүхлэх

Япон

Toyosk Fuji Electric Co.,Ltd.

O-D

2

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл