ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ISO 9001:2015 стандартыг 2013 оноос хэрэгжүүлсэн.

Tоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Зориулалт

Үйлдвэрлэгч улс

Үйлдвэрлэгч

Модель

Тоо

CNС

Япон

Nakamura-Tome

TMC-15

8

Япон

Nakamura-Tome

TMC-20

2

Япон

Такisаwа

TC-100

1

Япон

Citizen Machinery

L-20

1

Япон

Miyano

LX-06E2

1

Япон

Kira

KSB-200

1

Эрээс гаргах

Япон

Nissei

COMET FA-10

1

Япон

Nissei

COMET FA-10N

1

6 тал зорох

Япон

Nittokohko

PC-125

1

Япон

Nittokoki

PC-100

1

6 ш нүх зэрэг нүхлэх

Япон

Toyosk

O-D

2

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл